One Comment

  1. Jen na okraj taková historka: jednu sadu starších zkušebních otázek z francouzštiny, které se testovaly pro státní maturity, použilo jedno nejmenované gymnázium „pro rozvičení“ studentů, kteří do maturity měli ještě více než tři roky. Vypovídá to o tom, že se jedná spíše o sadu skutečně minimálních nároků.

Comments are closed.